Giderek hafifledi dünyanın içimde tuttuğu yer…

Nazan Bekiroğlu