Kalbi ile dili bir olan insandan korkma.

Şems-i Tebrizi