fb_img_1481971188926

Bugün dünyada yeniden bir câhiliyye anlayışı hâkim. Önceki peygamberlerin geldiği câhiliyye toplumları tedkik edilirse, ekserîsinin “âhireti inkâr” ettiği görülür. İslâm’ın ortadan kaldırdığı câhiliyye devri de böyle idi.

Müşrikleri en çok rahatsız eden; yeniden dirilip yaptıklarının hesabını verecek olmaları haberiydi. Bugünkü câhiliyye de âhiretsiz bir dünya hayaliyle zulümden zulme koşuyor. İlâhî hesabı düşünmeyen güçlüler, güçsüzleri acımasızca ezerek dehşetli bir gaddarlık manzarası sergiliyor. Çünkü insan, ilâhî hakîkatlerden uzaklaştıkça, insanlığını da unutuyor. Vahyin terbiyesine sırt dönünce, vicdanı dumura uğramış “zalûm ve cehûl” bir varlığa dönüşerek, vahşet ve cinayette sırtlanlarla yarışa giriyor!..

Osman Nuri Topbaş